Kongsberggruppa møtes på 80m – 3.607.00 kl 09:00 lokal tid hver lørdag, søndag og andre fridager. Alle er velkommen til å delta enten du er medlem eller ikke.

Gruppemøter holdes den andre onsdagen hver måned kl 19:00 på Circle K, Kongsbergporten

QST-LA fra NRRL’s gruppestasjon LA1C kan høres på LA8KR – Kongsberg repeateren hver søndag kl 10:00 lokal tid.

Vår postadresse er:

LA8Z – Kongsberggruppen av NRRL. Postboks 66, 3602 Kongsberg

Kontaktperson, Trond Nerlie. Epost adresse: tnerlie@yahoo.no

Vil du støtte oss ? Grasrotandelen, trykk her.